Jordbrukslösningar

Förutom fördelarna som beskrivs under rubriken Resultat, ger Strukturerat vatten mer effektivitet till varje gård som använder vatten för jordbruk och boskapsuppfödning.


Scrolla vidare för att läsa mer.

Jordbruk

Strukturerat vatten ger kvalitativa och kvantitativa fördelar inom jordbruket:
Få ut mellan 9 och 25 % högre än skörd än vanligt. Denna ökning kan variera beroende på grödesorten.
Denna prestation beror på utvecklingen av ett starkare rotsystem, vilket förbättrar absorptionen av vatten och näringsämnen. Växter växer sig starkare, stabiliserar blomman och frukten.
De nämnda skördarna kan uppnås med färre gödningsmedel och bekämpningsmedel. Den producerade grödan är närmare ekologisk, om inte helt ekologisk.
Markpermeabilitet och kvalitet förbättras.
Bevattningssystem, främst droppsystem, behåller sin ursprungliga effektivitet och motverkar hinder i spray- och droppsystem som skapas av kalk- och magnesiumavlagringar. Strukturerat vatten kan rensa system som redan är delvis blockerad.
Vid grönsaksproduktion blir bladens färg starkare och ljusare.
Längre hållbarhet kan uppnås beroende på förpackningsförhållandena.
Frukt och grönsaker tvättade med strukturerat vatten förstärker de nämnda fördelarna. Effekten av klor ökar och därför kan doseringen minskas.

Fågel & boskap

Att förse nötkreatur och fågeluppfödning med Strukturerat vatten har följande fördelar:
– Bättre omsättning av foder och förbättrad omvandling till kött.
– Lägre djurdödlighet i tidiga åldrar.
– Lägre förekomst av vanliga sjukdomar.
– Mjölkkvantitet och -kvalitet förbättras hos mjölkboskap.
Dessa fördelar gäller även för svingårdar där ytterligare fördelar uppnås, såsom:
– Luktminskning i grisgödsel och bättre effektivitet i avfallsbehandlingsprocesser.
– Luktreducering och högre hygiennivå i stall och gårdar när de rengörs med Strukturerat vatten.
– Anaeroba processer i flytande gödsel ändras till aeroba, vilket gör gödsel till biogödsel.

Fiskodling

Genom att använda Strukturerat vatten i räklarver har gårdar visat tillväxtförbättring av algerna Chatoceres Mullerii, som är en grundläggande länk i näringskedjan för postlarver, och erhåller en ökning på 80 % i fettsyror, 42 % i karotener och 20 % totalt klorofyll.
Biotesterna utförda med postlarver odlade i Strukturerat vatten visar en optimal bronkial utveckling på 98 %.
De 11-12 dagar gamla larverna ökade sin längd upp till 6 mm. Detta är en ökning med 20 % i storlek jämfört med larver som odlas i obehandlat vatten. Utöver denna storleksförbättring visade postlarverna en längre överlevnadstid under extrema stressförhållanden. Dessutom ökade larvernas överlevnadsgrad från 70 % till 90 %.
Strukturerat vatten minskar behovet av kemikalier och probiotika för bakteriologisk kontroll i larvtankar, vilket ger besparingar i kostnaden för produkter, energi och arbetskraft.
Samma fördelar gäller för fiskodlingar.
Strukturerat vatten kan också förbättra alger för produktion av kosttillskott, såsom spirulina, och produktion av biobränsle.