Företagslösningar

Förutom fördelarna beskrivna och publicerade under ”Resultat” kan vilken industri eller vilket företag som helst som använder sig av vatten i sin process dra nytta av strukturerat vatten.

Bryggerier

När det gäller bryggerier kan strukturerat vatten erbjuda bl.a. följande fördelar:
– Reducerad koktid för i förfermenteringsprocessen av vört för högre effektivitet av enzymer och humle.
– Motverkar kalkbildning och sediment i värmeväxlare som används för värmeåtervinning efter filtreringsprocessen.
– Förbättrar fermenteringsprocessen som blir mer effektiv, vilket resulterar i högre alkoholhalt. Jästens livscykel förlängs vilket minskar behovet av att behöva tillsätta mer kultur.
– Strukturerat vatten ökar effektiviteten av flaskspolning vilket minskar vattenkonsumtion och reningsprodukter. Man kan även tvätta på lägre temperatur vilket minskar vattenkonsumtion samt besparar energi.
– Samma fördelar som vi finner vid vörtfermentering går att applicera på liknande produktioner så som vin- och sprittillverkning.

Gastronomi

Genom att använda strukturerat vatten när man kokar grönsaker, spannmål, bär, baljväxter och färdiglagad mat kan det uppnå energibesparingar på mellan 5 % och 9 % med samma kvalitet på kortare exponeringstid för värme.
Kokt mat har bättre smak.
Strukturerat vatten förbättrar jäsningsprocesserna.
Strukturerat vatten ökar effektiviteten vid diskning genom att minimera vattenförbrukning, rengöringsprodukter, vattentemperatur och avloppsvatten, vilket ger avsevärda vatten- och energibesparingar.
Att tillsätta strukturerat vatten till såser (särskilt varma såser och såser med hög vitlökshalt) fördröjer oxidationen. Detta gäller även konserver.

Matindustri

Nästan alla processer inom livsmedelsindustrin kan förbättras med strukturerat vatten.

Ångkokning är ett vanligt inslag i livsmedelsindustrin, vanligtvis genom lågtryckspannor (mellan 14 och 19 Kg/m2). Strukturerat vatten kan användas som enda extern vattenbehandling när vattnets hårdhet är under 350 mg/l kalciumkarbonat. Detta ersätter nödvändigheten för jonbyte (mjukgörning med saltprodukter). Om vattnets hårdhet är högre är jonbyte fortfarande nödvändig, men strukturerat vatten kan förhindra korrosion även i högtryckspannor.
Att tvätta frukter och grönsaker med strukturerat vatten innan det bearbetas förbättrar konserveringen, optimerar mjölproduktion och fröseparation samt förbättrar smaken på slutprodukten.
Strukturerat vatten används också i autoklaver för att undvika korrosion och förbättra kvaliteten på kondensvatten som återgår till pannor.
 
Strukturerat vatten har även en reningseffekt som kan ge stora fördelar vid allmän rengöring av utrustning, transportörer, golv och industriområden, förbättra effekten av tvätt- och rengöringsmedel och neutralisera obehagliga lukter.

Simbassänger och spa

Användning av strukturerat vatten i inomhus- och utomhuspooler tar bort och kontrollerar kalkavlagringar i poolen och dess reningssystem. Det förhindrar också spridning av mikroorganismer, stabiliserar pH och ROP. Strukturerat vatten kontrollerar även legionella- och algtillväxt samtidigt som den minskar användningen av kemikalier som är nödvändiga för kontroll av dessa med 20 % upp till 50 %.
 
Andra fördelar är:
PH- och ROP-stabilisering minskar korrosion i vattenledningar, metalldelar, pumpar och tillbehör trots vattnets höga klorkoncentrationer.
Strukturerat vatten håller sand, antracit och fibrer i filtreringssystem i optimalt tillstånd och fördröjer eller till och med förhindrar nedbrytning och härdning. Det finns också betydande vattenbesparingar vid backspolning av filter.
Minskar klorlukt och irritation av hud, slemhinnor och ögon.
Huden och håret känns mjukt även efter att ha varit i poolen under en längre tid.
Den kemiska reduktionen som nämns ovan bör alltid följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna för att uppfylla lokala och internationella standarder.

Kylutrustning

I all vattenkylningsutrustning, såsom kyltorn, evaporativa kondensorer, kylare och värmeväxlare, garanterar strukturerat vatten den optimala värmeväxlingshastigheten och överföringen mellan värmekällan och kylmediet.
Tar man i beaktning att 1mm kalkbeläggning motsvarar mellan 8% till 11% värmeförlust kan förhindrandet av detta ge anmärkningsvärda energibesparingar. Strukturerat vatten förhindrar korrosion i hela kylsystemet, främst i galvaniserade delar och delar med en tendens till ”vit korrosion” eller ”vita fläckar” på grund av zinkoxidation.

Byggbranschen

Strukturerat vatten kan spela en viktig roll i cementfabriker, kylsystem och med kalk- och korrosionskontroll.
 
I betongblandningar som använder strukturerat vatten kan bättre resistensresultat uppnås även med mindre cementhalt i blandningen.
 
Ett högre kompressionsmotstånd kan uppnås även med 7% mindre cement (15% mer motstånd än den normala blandningen med obehandlat vatten).

Textilindustri och Tryckeri

Strukturerat vatten underlättar färgningsprocessen i textilier och förbättrar bläckblandningar vid tryckning.
Att använda strukturerat vatten i färgningsprocessen av stickade varor gör färgningen snabbare och effektivare, minskar torktiden, speciellt med de mest komplexa färgerna så som svart färg.
Förbättrar strukturen hos textilier, främst handdukar.
Användning av strukturerat vatten i adiabatiska system för fuktkontroll i vävrum kontrollerar fiberinnehållet / dammpartiklar i luften vilket kan skapa olyckor på grund av statisk friktion. Vattenstruktureringsanordningar kan installeras i alla kylsystem som är förknippade med luftkonditionering och miljökontroll av relativ fuktighet.

Förutom alla kyl- och luftkonditioneringssystem finns det två anmärkningsvärda applikationer:

 • Användningen av strukturerat vatten för rengöring av metall- och plastbitar före målningsprocessen har utmärkta fördelar. Strukturerat vatten friar ytor från smutspartiklar snabbare, dränerar snabbare, och undviker vattenmärken på grund av ojämnheter med kvarvarande vatten. I de flesta fall används hett vatten i rengöringsprocessen; genom att strukturera vattnet kan temperaturen sänkas med 25% till 50% vilket resulterar i betydande energibesparingar. Den tid som målade ytor behöver spendera i torkningstunnlar förkortas också avsevärt.

Strukturerad vattenapplicering i automatiska och manuella biltvättstationer visar följande fördelar:

 • Strukturerat vatten kan ersätta utrustning för omvänd osmos i den sista sköljningen även med vattenhårdhet upp till 350 mg/l kalciumkarbonat.
 • Besparingar i minskat behov av tvättmedel och andra rengöringsmedel.
 • Förbättrad avloppsvattenkvalitet.
 • Smuts på karossen är lättare att rengöra.
 • Förbättrar och påskyndar torkning av lacken efter tvätt.

Tandkliniker

Att använda strukturerat vatten på tandkliniker förbättrar hygienen:

 • Håller spott fritt från kalkavlagringar som är orsaken till dålig lukt i sedimentlåset. (Klinikens sköljho är en utmärkt miljö för tillväxt av mikroorganismer vilka producerar gaser från blod och andra rester vilket genererar dålig lukt).
 • Legionellatillväxten i borrutrustningen kontrolleras.

Vårdhem

 • Bättre lukt i kök, bad och tvätt.
 • Energibesparingar i tvätt-, varmvatten-, kyl- och värmesystem.
 • Äldre tenderar att dricka mer vatten.
 • Bättre hydrering och därmed bättre hälsotillstånd.
 • Bättre hud- och hårvård med färre infektioner.