Landskapsarkitektur

I dammar förblir vattnet klart på grund av högre syrehalt.
Bevattningssystem, främst droppsystem, behåller sin ursprungliga effektivitet och förhindrar stopp i spray- och droppsystem som skapas av kalk- och magnesiumavlagringar. Strukturerat vatten kan rensa system som redan är delvis blockerade.
Markpermeabilitet och kvalitet förbättras.
Betydande vattenbesparingar kan uppnås tack vare ett starkare radikulärt system hos växterna, vilket ökar dess förmåga att absorbera vatten och näringsämnen från jorden.
Detta leder till ett bättre vattentillväxtförhållande.
Strukturerat vatten tar bort kalkavlagringar på prydnadsväxternas blad, vilket är orsaken till 20 % av bortfall av prydnadsväxter i kvalitetskontroller.
Vita fläckar på löv minskar också växttillväxten på grund av att bladens porer blockeras.