Vad är strukturerat vatten?

I strukturerat vatten är H2O-molekylerna arrangerade enligt ett enhetligt mönster.
Molekylerna är arrangerade i 2D-hexagonala mönster med en 3D-tetrahedral struktur vilket skapar en perfekt matris av rörliga vattenmolekyler utan att för den delen bilda is.
Denna matris går att likna vid solida kristaller och av denna anledning är strukturerat vatten även känt som kristalliserat vatten.

IkoZengua Technology

Vår IkoZenguateknologi består av ett SUS 304 rostfritt stålrör med en insida av olika Vortexkammare även dessa tillverkade i rostfritt stål. Dessa kammare har arrangerats för att skapa ett extremt hydrophilic (vattenälskande) mönster som skapar en H302-molekylstruktur med en stark negativ laddning (läs mer om detta i studier på ”EZ-Water” publicerade av Dr. Gerald Pollack).
När vatten flödar genom Vortexkammarna skapas hundratals små vattenvirvlar vilka genererar en ökad implosion. Dessa centrifugala krafter verkar som vattenvirvlar som uppstår naturligt i en fors där vattnet naturligt renas genom att slås emot stenar och objekt i forsen eller strömmen.
Den kombinerade effekten av dessa moment skapar jonisk dynamik som genererar höga nivåer av enhetligt strukturerat vatten utan behov av magneter eller elektricitet.